Actuals

DANI POVRĆA - PASULJ I BORANIJA

Ishrana primenjena na ogledu u Gospođincima...

PASULJ I BORANIJA

Pasulj je posejan 28.04.2014. na površini od 350 m2 u sklopu 40x6 cm. Posejane su 2 sorte: COCO ROSE šarenih zrna i PACTOL sa belim zrnima. Sve sorte pasulja i boranija na ovim ogledima su najnovija selekcija iz programa mahunastog povrća francuske semenske kompanije "GSN Semences".

Navodnjavanje sa mikro rasprskivačima NaanDanJain Aquamaster, 250 l/ha.

Boranija je posejana na ukupnoj površini od 500 m2, u tri različita termina: 05.06.2014, zatim 14.06.2014, kao i 26.06.2014. a sve u cilju boljeg predstavljanja pre svega u različitim fazama zrenja. Posejane su dve sorte u tipu "olovke" žuta "FORTAL" i zelena "RECITAL" kao i jedna sorta sa pljosnatim plodovima žute boje "GOLDORAL".

Navodnjavanje sa mkro rasprskivačima NaanDanJain Aquamaster, 250 l/h.

PLAN ISHRANE - BORANIJA - PASULJ

 
VREME PRIMENE                           VRSTE ĐUBRIVA                     KOLIČINA

Osnovno đubrenje                           ITALPOLLINA 4:4:4                    600 kg/ha
(predsetveno)                                  DUETTO 3:3:7                          400 kg/ha

Prvo zalivanje nakon setve               OASI STARTER                        30 l/ha

5 dana nakon setve                        CERBERO NPK 13:40:13           4 g/dužnom metru

10 dana nakon setve                      TIFI                                           2 kg/ha
                                                                                                    (ponovljeno nakon 15 dana)

5 dana nakon TIFI-ja                       CERBERO NPK 20:20:20           3 g/dužnom metru
(ponovljeno 3 puta svakih 7 dana)

6 nedelja nakon setve                     REVIVE                                    15 g/dužnom metru
(ponovljeno u intervalu 14 dana)

Folijarna ishrana                             TRAINER                                  500 ml na 100 lit. vode
                                                     SCUDO                                    400 ml na 100 lit. vode
                                                     AUXYM                                    0,8 l/ha
                                                     GEL BALANCE                        300 g na 100 lit. vode
                                                     MYR CHLOROSIS                    600 ml na 100 lit. vode

Još jedna selekcija povrtarskih kultura koja pravi razliku, između ovog sortimenta i svega ostalog. Bez imalo preterivanja možemo reći da se godinama na tržištu nisu pojavile sorte pasulja ovog kvaliteta. Proizvodne karakteristike i prinos su vidljivi na samom polju, a u dva posebna kazana je postavljen poseban "test" za sve ljubitelje čorbastog pasulja. Naravno, test sa sortama "PACTOL" i "COCO ROSE".

Pasulj:

- COCO ROSE
- PACTOL

Boranija:

- GOLDORAL
- RECITAL
- FORTAL