Actuals

DANI POVRĆA - PARADAJZ

Ishrana primenjena na ogledu u Gospođincima

PARADAJZ

Sadnja paradajza je obavljena 08.05.2014, na površini od 1.200 m2.

Zastupljena su dva tipa paradajza:

industrijski, za različite vidove prerade,determinantni, niski za svežu potrošnju


Rasađeno je ukupno 15 hibrida, u duple i simpli redove, sve na crnoj malč foliji, ispod koje je postavljen system za navodnjavanje kap po kap, sa Chapin trakama od 150 mikrona, 3,7 l/h, razmak kapaljki 15 cm.

PLAN ISHRANE - PARADAJZ

VREME PRIMENE                   VRSTA ĐUBRIVA                     KOLIČINA

Osnovno đubrenje                    ITALPOLLINA 4:4:4                   800 kg/ha
(predsetveno)                          DUETTO  3:3:7                         300 kg/ha

Nakon rasađivanja                   GroGreen STARTER 12:42:12    1g po biljci

4 dana nakon rasađivanja         FIT-ONE                                   10 l/ha

7 dana nakon FIT-ONE            OASI STARTER                         20 l/ha

7 dana nakon OASI                Grinta SOLA 14:10:26                 1 g/biljka, svakih 7 dana

14 dana nakon FIT-ONE          TIFI                                           2 kg/ha
                                                                                            (ponovljeno nakon 15 dana)

6 nedelja nakon sadnje           GEL MICRO                              2 kg/ha

Svako treće prihranjivanje        Kalcijum nitrat                           40 kg/ha

Početak zrenja                      GroGreen FRUIT 10:10:40           1 g po biljci

Folijarna ishrana                    TRAINER                                   300 ml na 100 lit. vode
                                            SCUDO                                     400 ml na 100 lit. vode
                                            MYR KALIJUM                           500 ml na 100 lit. vode
                                            AUXYM                                      0,6 l/ha
                                            GEL FRUIT                                300 g na 100 lit. vode

Neverovatna selekcija industrijskih hibrida paradajza, italijanske kompanije "Cora Seeds".
Paradajzi namenjeni za sve vidove prerade i korišćenja - kečape, paste, sokove, za sušenje, itd.

Hibrid ALBAROSA je najraniji selekcionisani industrijski paradajz koji se može naći na tržištu, u proseku stiže 3-4 nedelje pre drugih. Neverovatno zvuči podatak da je procenat iskorišćenja kod svih ovih paradajza preko 90%.

- ALBAROSSA
- FANTER
- ROCCIA
- FLANDER
- CRX-71302
- CRX-71777
- CRX-71101
- TD-8268
- TD-8270