Actuals

DANI POVRĆA - PAPRIKA

Ishrana primenjena na ogledu u Gospođincima...

PAPRIKA

Paprika je rasađena 27.05.2014. na površini od 2000 m2.
Rasađeno je ukupno 28 hibrida. Sva sadnja je obavljena na crnoj malč foliji debljine 20 mikrona ispod koje je postavljena traka za navodnjavanje kap po kap Chapin 150 mikrona, 3,7 l/h, razmak kapaljki 15 cm.

Sadnja je pretežno obavljena u dvoredima, sa rastojanjem od 40 cm red od reda i 33 cm u redu.
Za pojedine hibride, sadnja je ponavljana četri puta da bi videli rezultate u uslovima proizvodnje sa i bez oslonca i u različitim sklopovima tj. gustini sadnje 40, 33 i 25 cm.

Zastupljeni su gotovo svi tipovi i vrste paprika, sa plodovima različitih oblika, boje, ukusa itd...

PLAN ISHRANE - PAPRIKA


VREME PRIMENE                    VRSTA ĐUBRIVA                KOLIČINA

Osnovno đubrenje                     ITALPOLLINA 4:4:4              800 kg/ha
(predsetveno)                            DUETTO 3:3:7                    300 kg/ha

Nakon rasađivanja                     OASI STARTER                  20 l/ha

5 dana nakon rasađivanja           FIT-ONE                            10 l/ha

10 dana nakon rasađivanja         Amonijum - nitrat                30 kg/ha

15 dana nakon FIT-ONE            TIFI                                     2 kg/ha
                                                                                        (ponovljeno nakon 15 dana)
10 dana nakon AN-a                 Grinta SOLA 14:10:26          1 g/biljka, svakih 7 dana

Nakon mesec dana,                  Kalcijum nitrat                     50 kg/ha
jednom nedeljno    

6 nedelja nakon sadnje             GEL MICRO                         1,5 kg/ha

Početak zrenja                         Kalijum nitrat                        50 kg/ha

Folijarna ishrana                       TRAINER                             400 ml na 100 lit. vode
                                               SCUDO                               300 ml na 100 lit. vode
                                               AUXYM                               0,75 l/ha
                                               MYR Calcium-Bor                500 ml na 100 lit. vode
                                               GEL BALANCE                   400 g na 100 lit. vode

Najatraktivniji deo ovogodišnjih polja, sa velikim brojem vrhunskih hibrida paprika, od nekoliko semenskih kuća. Još jedna prilika da i široj javnosti predstavimo veliki broj novih vrhunskih hibrida paprika, paprika svih tipova, oblika, boje, ukusa itd.
Pored nekoliko dobro poznatih hirida paprike koji se već duži niz godina kod nas proizvode na velikim površinama (RAMONA, SALMA, MIŠINA, KRALJICA, RUŽA idr.) u narednoj godini će mo biti u prilici da svim povrtarima predstavimo još nekoliko vrhunskih hibrida koji su na ovim poljima potvrdili svoje osobine i nadprosečan kvalitet.

- KRALJICA
- MIŠINA
- PP-5152
- BULIJA
- AXI-10070
- CRX-60003
- CRX-69056/57/57
- RAMONA
- TRAMONTANA
- CRX-69054
- MASTER/REMUS/CRX-60341/60441
- BELI BISER
- MIRTIMA
- SALMA
- PP-6186
- CRX-69053/055
- PH-6024/CRX-62053/NOURDINE/HUNGARI
- KAPICA
- RUŽA