Actuals

DANI POVRĆA - MRKVA

Ishrana korišćena na ogledu u Gospođincima...

MRKVA

Mrkva je posejana 12.04.2014, na površini od 0,55 ha.

Posejano je ukupno 7 različitih hibrida u dva paralelna i identična ponavljanja. Svi hibridi su selekcija holandske selekcionarske kuće "Carosem".Na pola površine zasejane mrkvom navodnjavanje je vršeno sa rasprskivačima NaanDanJain 501U, 180l/h, prečnika 14m a na drugoj polovini navodnjavanje je vršeno uz primenu kap po kap sistema PoliTape trakama od 150 mikrona, 4 l/h, razmak kapaljki 10 cm.

Setva je urađena na unapred priremljenim bankovima. Hibridi Maxima i Panama namenjeni za industrijsku preradu i proizvodnju baby kašica su posejani na rastojanju od 4 cm a hibridi Katop, Calibra, Metro, Bengala i Bentley su posejani na rastojanju od 2 cm.

Ideja je bila da se upotrebe rezultati proizvodnje dobiveni uz primenu različitih sistema za navodnjavanje

PLAN ISHRANE - MRKVA


VREME PRIMENE                          VRSTA ĐUBRIVA                  KOLIČINA

Osnovno đubrenje                           ITALPOLLINA 4:4:4                1000 kg/ha
(predsetveno)                                 GUANITO 6:15:3                     250  kg/ha

Đubrenje prilikom setve                   OSMOCOTE START               30 kg/ha
(u redove depozitorima)                   NEMTOFIX                             10 l/ha

Prvo zalivanjenakon setve                OASI STARTER                     30 l/ha

Četri dana nakon Oasi-a                  TIFI                                       2 kg/ha
                                                                                                 (ponovljeno nakon 15 dana)
Nakon nicanja                                Amonijum - nitrat                    30 kg/ha

7 dana nakon AN-a                        CERERO NPK 11:22:30           50 kg/ha
(ponovljeno za 7 dana)

Obavezan tretman od 4. nedelje      MYR Calcium - Bor                  3 g/dužnom metru
(više puta - fertigacijom)

Nakon 6 nedelja od setve               GEL MICRO                            2 kg-ha

Folijarna ishrana                            TRAINER                               400 ml na 100 lit. vode
                                                    SCUDO                                 300 ml na 100 lit. vode
                                                    MYR Calcium-Bor                   500 ml na 100 lit. vode
                                                    GEL FRUIT                            300 g na 100 lit. vode

Mrkva i biznis sa mrkvom je možda "najosetljiviji" deo ove priče,priče sa ogledima, selekcijom, setvom i prodajom koja prati mrkvu. Što se nas tiče ovo je jedinstvena prilika da se sve "neverne Tome"  razuvere i da se upoznaju sa vrhunskim sotimentom i selekcijom holandske semenske kuće "CAROSEM" a nama ostaje da konstatujemo da verovatno na tržištu postoji još ovako dobrih i kvalitetnih konkurentskih hibrida, ali boljih nema!

- METRO
- MAXIMA
- PANAMA
- BENGALA
- BENTLEY
- CALIBRA
- KATOP