Actuals

DANI POVRĆA - KUKURUZ ŠEĆERAC

Ishrana primenjena na ogledu u Gospođincima...

KUKURUZ ŠEĆERAC

Setva kukuruza šećerca je obavljena na površini od 0,3 ha. Zasejano je ukupno 6 super slatkih (sh2) hibrida.
U prvom terminu setve 24.05.2014. je posejano svih 6 hibrida u 3 reda u sklopu 70x20,80. U istom terminu su posejana po 3 reda hibrida Sweet Suprise, Sweet Wonder i AGX 11-170 u sklopu 70x24,45.
U drugom terminu 11.06.2014. posejana su po 3 reda hibrida: Sweet Image, Sunrise i Sweet Nugget u sklopu 70x20,8.

Navodnjavanje uz primenu sistema kap po kap Chapin trakama od 150 mikrona, 3,7 l/h, raymak kapaljki 15 cm.

PLAN ISHRANE - KUKURUZ ŠEĆERAC


VREME PRIMENE                      VRSTA ĐUBRIVA                 KOLIČINA

Osnovno đubrenje                      ITALPOLLINA 4:4:4                600 kg/ha
(predsetveno)                            DUETTO 3:3:7                       200 kg/ha

Đubrenje prilikom setve              OSMOCOTE START              30 kg/ha
                                               11:11:17                                (u redove depozitorima)

Prvo zalivanje nakon setve          OASI STARTER                    20 l/ha

5 dana nakon rasađivanja           CERBERO 13:40:13              75 kg/ha

14 dana nakon rasađivanja         CERBERO 20:20:20              100 kg/ha
(ponovljeno opet za 7 dana)

Folijarna ishrana                        TRAINER                              40 ml na 100 lit. vode

Jedan od razloga i povoda za održavanje ove manifestacije! Salekcija superslatkih hibrida "Agri Saaten" nemačke semenske kuće je uvek džoker u rukavu i siguran pogodak na koji uvek možemo da računamo na ovakvim skupovima, jer znamo da u ponudi imamo najbolje moguće hibride kukuruza šećerca i da uspeh ne može daizostane. U prilog ovoj tvrdnji ide činjenica da je uvek najveća gužva oko kazana gde se kuvaju i "testiraju" ovi hibridi.

- SWEET NUGGET
- SUNRISE
- SWEET IMAGE
- AGX11-170
- SWEET SUPRISE
- SWEET WONDER