Actuals

DANI POVRĆA - CVEKLA I ROTKVA

Ishrana korišćena na ogledu u Gospođincima...

CVEKLA I ROTKVA

Cvekla je posejana 24.05.2014, na površini od 2.400 m2.Posejane su sorte u 3 standardna tipa: DETROIT okrugli koren, CYLINDRA izduženi koren, EGIPATSKA spljošteni koren.Za sortu DETROIT su urađena tri ponavljanja setve u istom terminu ali sa različitom gustinom setve. Setva je obavljena na međurednom rastojanju od 50 c, i na rastojanju u redu od 10,80 cm pa zatim 14,80 cm i na kraju 17,40 cm.

Navodnjavanje je vršeno sa mikro rasprskivačima NaanDanJain Auamaster, 250 l/h.

Rotkva je posejana takođe 24.05.2014. na isti način kao cvekla, gustina setve 50 cm red od reda i 10,80 cm u redu. Posejane su standardne sorte CRNA OKRUGLA I BELA OKRUGLA, francuske semenske kompanije GSN Semences.

Navodnjavanje sa mikro rasprskivačima NaanDanJain Aquamaster, 250 l/h.

PLAN ISHRANE - CVEKLA-ROTKVA


VREME PRIMENE                     VRSTA ĐUBRIVA                        KOLIČINA

Osnovno đubrenje                     ITALPOLLINA 4:4:4                       1000 kg/ha
(predsetveno)                           GUANITO 6:15:3                           250 kg/ha

Đubrenje prilikom setve             OSMOCOTE START                     30 kg/ha
(u redove depozitorima)             11:11:17

Odmah nakon setve                  TIFI                                             2 kg/ha
                                                                                                (ponovljeno nakon 15 dana)
Nakon nicanja                          Amonijum - nitrat                         30 kg/ha

7 dana nakon AN-a                  CERBERO NPK                           50 kg/ha
(ponoviti opet za 10 dana)         20:20:20

Obavezan tretman                   MYR Calcium-Bor                        3 g/dužnom metru
(više puta - fertigacijom)

Folijarna ishrana                     TRAINER                                     400 ml na 100 lit. vode
                                             SCUDO                                       300 ml na 100 lit. vode
                                             MYR Calcium - Bor                       500 ml na 100 lit. vode
                                             GEL MICRO                                 1,2 kg-ha
                                             GEL BALANCE                            300 g na 100 lit. vode

Još jedno prijatno iznenađenje , pre svega kada je reč o kvalitetu i ukusu cvekli iz Francuske, iz firme GSN. To je razlog zašto smo morali da pripremimo salatu od cvekle da je svi posetioci ovih Dana Povrća mogu degustirati i lično se uveriti u izuzetan kvalitet. Pored ukusa, prinos je takođe ono što će zadovoljiti svakog proizvođača koji uzgaja cveklu.

Sorte:

- BELA ROTKVA (50x10,80 cm)
- CRNA ROTKVA (50x10,80 cm)
- EGIPATSKA (50x10,80 cm)
- CYLINDRA (50x10,80 cm)
- DETROIT (50x17,40 cm)
- DETROIT (50x14,80 cm)
- DETROIT (50x10,80 cm)