Actuals

DANI POVRĆA - CRNI LUK

Rezultati Dana Povrća u Gospođincima....

"Dani povća" su  završeni, i možemo slobodno reći da su rezultati fantastični.

U želji da bi vam približili tehnologiju proizvodnje i kako smo uspeli doći do ovakvih rezultata, pojedinčno će mo vam prikazivati ishranu za svaku kulturu.

Počnimo sa:

CRNI LUK

 Direktna setva je obavljena 01.03.2014 na površini od 1,15 ha.
Posejano je 11 hibrida italijanske semenske kompanije "Cora Seeds":

- 3 hibrida sa ljubičastom bojom ljuske
- 2 hibrida sa belom bojom ljuske, i - 6 hibrida sa žutom bojom ljuske

Setva je obavljena u 5 identičnih ponavljanja u različitom sklopu (gustina setve) i sa različitim načinom navodnjavanja:

setva u sklopu od 800.000 sem/ha  i u sklopu 1.000.000 sem/ha je navodnjavana sa rasprskivačima NaanDanJain Super 10,450 l/ha, prečnik 20 m.setva u sklopu od 800.000 - 1.000.000 - 1.200.000 sem/ha je navodnjavana u sistemu kap po kap Chapin trakama od 150 mikrona 3,7 l/ha i razmak kapaljki 15 cm.

PLAN ISHRANE - CRNI LUK


VREME PRIMENE                      VRSTA ĐUBRIVA                    KOLIČINA

Osnovno đubrenje                       ITALPOLLINA 4:4:4                  1000 kg/ha
(predsetveno)                             DUETTO                                  300 kg/ha

Đubrenje prilikom setve              OSMOCOTE START                  30 kg/ha
(u redove depozitorima)              11:11:17

Prvo zalivanje nakon setve          OASI STARTER                        20 l/ha

Nakon nicanja                           GroGreen GL CALCIPHOS         7,5 kg/ha

10 dana nakon nicanja               TIFI                                          2 kg/ha

7 dana nakon TIFI-a                   Amonijum - nitrat                      150 kg/ha

7 dana nakon AN-a                   GroGreen BALANCE 20:20:20    80 kg/ha      
(ponovljeno nakon 10 dana)        GroGreen GEL MICRO               2  kg/ha
10 dana nakon Balance-a           Kalijum - sulfat                          50 kg/ha

Folijarna ishrana                        TRAINER                                  500 ml na 100 lit. vode
                                                SCUDO                                    500 ml na 100 lit. vode
                                                GEL FRUIT                               600 g na 100 lit. vode
                                                MYR KALIJUM                          300 ml na 100 lit. vode

Kvalitetom i nadaprosečnim rezultatom posebno su se istakli hibridi "LAMYKA" i "ELENKA", standardni Cora Seeds hibridi, ali najveći pogodak ovih ogleda je novi, izuzetno rani hibrid luka dugog dana "CRX-2381". Reč je o hibridu tamno žute-smeđe boje, sa čvrstim i postojanim ovojnim listovima, prosečne težine 160-180 gr.

Najpostojaniji i najprinosniji rani hibrid ranog luka u Srbiji ove godine !!!

Hibridi (svi hibridi luka su od italijanske semenske kuće Cora Seeds):

- FIAMMA F1
- CRX 2361 F1
- CRX 2362 F1
- WHITE OPERA F1
- LYRIKA F1
- KONAR F1
- CRX 2381 F1
- KALIFER F1
- AMBRADOR F1
- LAMYKA F1
- ELENKA F1