Actuals

DANI POVRĆA - CELER

Ishrana primenjena na ogledu u Gospođincima...

CELER

Posađena su dva tipa celera, korenaš i rebraš.

Celer KORENAŠ je posađen 20.05.2014. na površini od 300 m2 na rastojanju od 33 x 33 cm.
Posađene su 4 sorte holandske semenske kompanije "Agri Semen" - Claire, Camus, Cesar i Mentor.
Primenjeno je navodnjavanje kap po kap Chapin trakama od 150 mikrona 3,7 l/h i razmak kapaljki 15 cm.

Celer  REBRAŠ je posađen 15.07.2014. na površini od 200 m2 na rastojanju od 30x30 cm.
Posađena su tri hibrida italijanske semenske kompanije "Cora Seeds".

Takođe je primenjeno navodnjavanje kap po kap Chapin trakama od 150 mikrona 3,7 l/h i razmak kapaljki 15 cm.

PLAN ISHRANE - CELER


VREME PRIMENE                       VRSTA ĐUBRIVA               KOLIČINA

Osnovno đubrenje                       ITALPOLLINA 4:4:4              800 kg/ha
(predsetveno)                             GUANITO 6:15:3                  200 kg/ha

Odmah nakon rasađivanja           FIT-ONE                              8 l/ha

7 dana nakon rasađivanja            CERBERO 13:40:13            75 kg/ha

15 dana nakon FIT-ONE              TIFI                                    1,5 kg/ha
                                                                                          (ponovljeno nakon 15 dana)

5 dana nakon TIFI-a                    CERBERO 20:20:20            75 kg/ha

Nakon mesec dana,                   CERBERO 11:22:30             50 kg/ha
jednom nedeljno

Folijarna ishrana                        TRAINER                            400 ml na 100 lit. vode
                                                SCUDO                              300 ml na 100 lit. vode
                                                AUXYM                              0,6 l/ha
                                                MYR CHLOROSIS              450 ml na 100 lit. vode
                                                MYR KALCIJUM - BOR       500 ml na 100 lit. vode
                                                GEL BALANCE                  300 g na 100 lit. vode

Ovo je takođe jedan od povoda i razloga da "preskočimo" uobičajenu profesionalnu suzdržanost i lažnu skromnost  koja bi trebala da prati ovakve skupove i nastupe na njima, jer predstaviti celere koji su spremni za berbu i prodaju (ili preradu) u sred leta a da pri tome znate da na  tržištu u ovo doba godine nema svežih korena celera, dovoljno je samo po sebi. Podjednako su značajni kvalitet i sortiment holandske kompanije "Agri Semen" i program sredstava za ishranu bilja čiju smo kombinaciju pripreili i primenili za ovu proizvodnju i prezentaciju celera.

- CLAIRE
- CAMUS
- CESAR
- MENTOR
- CRX-1133
- CRX-1193
- CRX-1170