Webshop

EC 60

ph metri refraktometri_ec 60

Ovaj novi vodoodporan džepni EC/TDS/temp. merač sadrži karakteristike kao što su promenjiva sonda, temperatura u °C ili °F, automatska kompenzacija temperature sa podesivim ß, indikatorom stanja baterije, indikatorom stabilnosti, automatskim isključenjem i kalibracijom sve to u vodoodpornom kućištu.

EC60 prikazuje na LCD ekranu sa dva reda EC (20.00 mS/cm)ili TDS (10.00 ppt) vrednost. Takođe prikazuje temperaturu od 0.0 do 60.0 °C (ili 32.0 do 140.0 °F) u drugom redu ekrana u isto vreme.

EC Raspon                                                     20.00 mS/cm
TDS Raspon                                                   10.00 ppt
Temperaturni raspon                                      0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F
EC rezolucija                                                  0.01 mS/cm
TDS Rezolucija                                              0.01 ppt
Temp Rezolucija                                            0.1°C / 0.1°F
EC preciznost                                                 2% Pun raspon
TDS Preciznost                                              2% Pun raspon
Temperaturna preciznost                               ±0.5°C / ±1°F
pH tipično EMC odstupanje                            2% Pun raspon
TDS tipično EMC odstupanje                          2% Pun raspon
Temp. tipično EMC dostupanje                      ±0.5°C / ±1°F
Kalibracija                                                     automatsko, 1 tačka
Temperaturna kompenzacija                         automatsko, sa β=0.0 to 2.4%/°C
Sonda                                                            Mi59P (zamenjiva)
Okruženje                                                      0 do 50°C / 32 to 122°F; max RH 100%
Tip baterije                                                    4 x 1.5V; IEC LR44, A76 (u paketu)
Automatsko isključenje                                 nakon 8 minuta
Dimenzije                                                      200 x prečnik 38 mm
Težina                                                           100 g

6.000,00 RSD/Kom