Webshop

OASI N11S15 - tečno đubrivo sa huminskim i amino kiselinama

tecna dubriva sa huminskim aminokiselinama_oasi n11s15 tecno dubrivo sa huminskim i amino kiselinama

U OASI N 11 S 15 mineralni azot (poreklom iz amonijum sulfata i uree) je izmešan sa organskim azotom, u cilju stvaranja veoma efikasnog đubriva. OASI N 11 S 15 takođe sadrži organski azot kao i aminokiseline biljnog porekla koje pospešuju razvoj biljke.

Ovo đubrivo garantuje brzu apsorpciju kako preko lista tako i preko zemljišta i nije nerastvoriv na površini lista.

Zajedničko prisustvo organskog i mineralnog azota umanjuje potrebu za većim brojem tretmana i količinom azotnih đubriva. Nema gubitaka azota usled ispiranja kao ni negativnih uticaja kao što su omekšavanje tkiva, razvoj gljivica i sl.

Dodatak sumpora i aminokiselina biljnog porekla pospešuje kvalitet proizvodnje (npr. sadržaj proteina u žitaricama).

SASTAV

Ukupan azot (N) 11 %
Organski azot (N) 1 %
Ureični azot (N) 5 %
Amonijačni azot (N) 5 %
Sumpor (SO3) vodorastvorljiv 15 %
Ukupan organski ugljenik (C) 4 %
Biljne aminokiseline i peptidi 6 %
pH 5
Specifična težina: 1.21 kg/L

PREDNOSTI
• Stimuliše vegetativan rast na ravnomeran način.
• Razvoj jake i plodne biljke.
• Povećanje roda.
• Lak i raznovrstan način upotrebe i primene.
• Sadrži tri oblika azota (izbaalansirana formula).
• Visok sadržaj organskog ugljenika, aminokiselina biljnog porekla i peptida
• Obezbeđivanje biljke sumporom u cilju unapređenja kvaliteta useva

UPOTREBA I KOLIČINE

OASI N 11 S 15 je đubrivo namenjeno kako fertigaciji tako i folijarnim tretmanima. Količina primene bi trebala da bude prilagođena nutritivnim potrebama biljke.

Kukuruz 5-10 L/hektaru (folijarno)
Paradajz (otvoreno) 10-20 L/hektaru (fartirigacija)
Krompir 10-30 L/hektaru (fertirigacija)
Vinova loza 20-30 L/hektaru (fertirigacija)
Voće 20-30 L/hektaru (fertirigacija)
Industrijsko bilje 15-20 L/hektaru (fertirigacija)
Pšenica-žitarice 5-10 L/hektaru (folijarno)

Količine primene se odnose na zemljišta prosečne plodnosti, ali je svakako najprikladnija doza ona koja se napravi na osnovu hemijske analize zemljišta.

290,00 RSD/Kom