Webshop

OASI STARTER - tečno đubrivo sa huminskim i amino kiselinama

dubriva sa huminskim aminokiselinama_oasi starter tecno dubrivo sa huminskim i amino kiselinama

Tečno organo-mineralno đubrivo sa visokim sadržajem FOSFORA (starter efekat) + ISI SISTEM (aktivatori prirodnih odbranbenih mehanizama biljke). Ovi aktivatori povećavaju otpornost biljke na stres izazvan abiotskim činiocima kao što su suša, previsoka ili preniska temperatura, zaslanjenost zemljišta itd. 

OASI STARTER je starter đubrivo nove generacije (zahvaljujući visokom sadržaju fosfora), napravljeno da garantuje najbolje moguće uslove za dobar i izbalansiran razvoj korena nakon setve/sadnje, presađivanja i pre cvetanja. 

Mineralni azot je pomešan sa organskim u uravnoteženom odnosu: organski i amonijačni. Prisustvo kako organskog tako i mineralnog azota smanjuje broj tretmana i količinu azotnog đubriva koje je neophodno upotrebiti. Nema gubitka azota usled ispiranja (ušteda novca i zaštita životne sredine), a ni negativnog efekta kao što je omekšanje biljnog tkiva, razvoj patogenih gljivica itd. 

OASI STARTER takođe sadrži organske sastojke koji:

- povećavaju razvojne procese biljaka (zahvaljujući biostimulativnim supstancama)
- povećavaju zdravstveno stanje zemljišta (sadrži polifenole i pomaže korisnim mikroorganizmima u suzbijanju patogena)
- poboljšavaju fizičku strukturu zemljišta
- potpomažu klijanje semena i bolje ukorenjvanje biljke

OASI STARTER takođe sadrži aminokiseline biljnog porekla i peptide koji poboljšavaju razvoj biljaka.

OASI STARTER takođe sadrži i organske sastojke koji:

- Poboljšava razvojne procese biljaka (zahvaljujući biostimulativnim supstancama).
- Poboljšava sanitarno stanje zemljišta (sadrži polifenole i pomaže korisnim mikroorganizmima u suzbijanju patogena.
- Poboljšava fizička svojstva zemljišta
- Pomaže klijanju semena i ukorenjavanju.
- Poboljšava kvalitet proizvodnje.

OASI STARTER takođe sadrži biljne aminokiseline koje poboljšavaju razvoj biljaka pošto su ona osnova svakog biološkog molekula.

SASTAV
Ukupan azot (N) 3.0%
Organski azot (N) 1.5%
Amonijačni azot (N) 1.5%
Ukupan fosfor (V) oksid (P2O5) 7.0%
Ukupan organski ugljenik (C) 12.0%
pH 5

UPOTREBA I KOLIČINA

OASI STARTER je đubrivo za upotrebu preko sistema za navodnjavanje. Doze bi trebale biti određene na osnovu trenutnog stanja useva i potreba biljke za hranom.

Pri normalnim uslovima:

2-4 primene počevši od setve ili presađivanja pri dozama od 2 l/ 1000 l vode.

Količina po hektaru: 20 - 60 l/hektar.

Proizvođač: Hello nature

Uvoznik: HOYA V.S. doo

Zemlja porekla: Italija

330,00 RSD/Kom