Proizvodi

Dioxy Activ Supra GOTOVI RASTVOR

99,99% uništava bakterije (MRSA), gljivice, kvasce, plesni, alge i viruse (H1N1) !

Važnost dezinfekcije ogleda se u uklanjanju mikroorganizama u svakodnevno posećivanim objektima, sa radnih površina, sa predmeta opšte upotrebe itd., a sve sa ciljem sprečavanja pojave i širenja bolesti, kako zaraznih tako i nezaraznih. Patogeni mikroorganizmi na površinama mogu preživeti mesecima i tako predstavljati potencijalni izvor infekcija.

Supra_All_mala_i_velika_bočica

Hlordioksid se i na ovom polju dokazao kao izvanredno sredstvo za uništavanje mikroorganizama.

Delotvoran je i pri niskim koncentracijama, a brzina i efikasnost delovanja je znatno veća u odnosu na druge dezinficijense.

Nema štetno delovanje na ljude, a ni na okolinu, pa se stoga jednostavno može koristiti u svim oblastima.

Deluje na bakterije (uklj. Salmonele, E-coli, Listerie, Kampilobakterije), gljivice, kvasce, alge, plesni i viruse (uklj. HIV i viruse hepatitisa A, B i C). Učinkovit je protiv Herpes simplex-virusa, Influence A-virusa, SARS-virusa, Adeno-, Papova i Rotavirusa.

Ima rezidualno dezinficirajuće delovanje i njegovo delovanje ne zavisi od pH-vrednosti.

Deluje unutar širokog temperaturnog spektra.

PRIMENA:

Dioxy Activ Supra se koristi u zdravstvu, ugostiteljstvu, hotelijerstvu, veterinarstvu, prehrambenoj industriji i za opštu upotrebu.

Gotov radni rastvor za brzu, efikasnu i produženu dezinfekciju radnih površina, podova, zidova, stropova, prevoznih sredstava, sanitarija, opreme, aparata i ruku.

Pošto je gotov radni rastvor dozvoljen za upotrebu u poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji, upotrebljava se direktnim nanošenjem na plodove voća i povrća. Direktnim prskanjem plodova i jestivih biljnih delova (lisnato ili korenasto povrće) uništavaju se svi patogeni mikroorganizmi na njegovoj površini (gljivice, bakterije ili virusi). Uništavanjem prouzrokovača bolesti postiže se i produžena svežina tretiranih plodova.

Posebno treba naglasiti da ovaj proizvod ima značajnu ulogu u dezinfekciji plodova jagodastog voća (malina, kupina, borovnica) i jabuke, čime se postiže veća zdravstvena bezbednost i produžava svežina plodova.