tr?id=300626066194206&ev=PageView&noscript=1 Sredstva za dezinfekciju,dioxy activ,supra,farm,rastvor,koncentrat,uništava bakterije,viruse,dezinfekcija | HOYA V.S. - Subotica
Proizvodi

Sredstva za dezinfekciju

Dezinfekcija predstavlja postupak usmeren ka uništenju najvećeg broja štetnih mikroorganizama. U tu svrhu koriste se razna hemijska sredstva, čijim dejstvom se uništava ili inhibira veliki broj štetnih mikroorganizama. Za razliku od klasičnih hemijskih sredstava za dezinfekciju kojima se, pored štetnih, uništavaju ili inhibiraju i korisni mikroorganizmi, Dioxy Activ Supra je selektivna prema korisnim mikroorganizmima (Trichoderma, Glomus, Rhizosphere, ...) .

Prateći savremene tehnologije u oblasti hemijskih sredstava za dezinfekciju u prilici smo da vam ponudimo, slobodno možemo reći, revolucionarno sredstvo za dezinfekciju sa do sada najširim spektrom delovanja na veliki broj štetnih mikroorganizama.

Tečno koncentrovano sredstvo za brzu, efikasnu i produženu dezinfekciju Dioxy Activ Supra je koncentrovani rastvor hlordioksida. Brzo i efikasno uništava sve vrste patogenih organizama (bakterije, viruse, gljivice, alge). Ima rezidualno dezinfekciono delovanje koje ne zavisi od pH-vrednosti. Deluje u okviru širokog temperaturnog spektra i što je za krajnjeg korisnika pored efikasnosti najvažnije - nema štetnih rezidua, tj. nakon njenog korišćenja nema potrebe za dodatnim ispiranjem vodom.

Možemo Vam ponuditi sledeće proizvode: DIOXY ACTIV SUPRA AGRO