Proizvodi

Apollo F1

Apollo F1 –je tikvica sa cilindričnim oblikom svetlozelenih plodova za ranu proizvodnju. Daje visok prinos veoma uniformnih plodova, odličnog kvaliteta. Biljka je snažnog porasta, bujna, otvorenog habitusa što omogućava lakše branje. Listovi dobro pokrivaju plodove.