Proizvodi

Šah mat F1

ŠAH MAT F1 – rani indeterminantni hibrid beef paradajza, visoko prinosan sa jakim biljnim habitusom, pogodan za ranu prolećnu proizvodnju. Biljka ima jak i snažan korenov sistem, sa odličnim zametanjem plodova. Plodovi su izuzetno lepe, intenzivno crvene boje, blago rebrastog oblika, što mu daje veliku prednost prilikom prodaje na tezgi. Pored toga plod ima dobru čvrstinu odličnog ukusa.