Proizvodi

Rivaldo F1

Rani indeterminantni hibrid crvenog paradajza u beef tipu.

Biljka je srdnje krta sa kratkim internodijama. Na svakoj cvetnoj grani daje 5 – 6 uniformisanih plodova jarko crvene boje.

Prosek težine oko 250 g. Veoma prinosan hibrid namenjen celogodišnjoj proizvodnji.

Otporan na: TSWV.

Rivaldo_F1_1