Proizvodi

Mirtima

MIRTIMA – srednje rana rana paprika, u tipu kurtovske kapije, pljosnatih, dvožilih plodova. U fiziološkoj zrelosti plodovi prelaze u intenzivno crvenu boju. Namenjena kako za sveže tržište, tako i za inustrijsku preradu. Dobre rezultate postiže na otvorenom polju, a i isto takve dobre rezultate daje i u intenzivnoj plasteničkoj proizvodnji.