Proizvodi

Bingo

BINGO F1 – ljuta paprika u charleston tipu. Biljka snažnog vegetativnog porasta sa velikim brojem plodova. Plodovi lepe svetlo zelene boje, dužine 21 - 23 cm. Veliki broj lepih atraktivnih plodova osigurava siguran i izuzetno visok prinos. Paprika poseduje TSWV rezistenciju.