Proizvodi

Rinaldo F1

Vrlo rani hibrid kupusa, za svežu potrošnju, dužine vegetacije 55 - 60 dana. Težina glavica od 1,2 – 1,5 kg, okruglog oblika. Ujednačene veličine, atraktivne i sjajne boje. Pogodan za sadnju na otvorenom polju od marta do juna. Vrlo dobra tolerancija na pucanje glavica, čak i u uslovima letnje proizvodnje.

Otpornost :IR: Foc, Xcc

Sklop sadnje: 40.000 – 45.000 bilj./ha