Proizvodi

Irodori F1

Srednje rani hibrid kupusa, za svežu potrošnju, dužine vegetacije 80 dana, veličina glavica od 2,5 – 3,5 kg. Oblik glavice je okrugao do blago pljosnat. Karakteristično za hibrid je da uvek stiže na berbu posle 80 dana bez obzira na rok sadnje.Vrhunska uniformnost, prinos i kvalitet glavica. 

Otpornost: IR: Foc, Xcc;

Sklop sadnje: 35.000 - 40.000 bilj./ha