Proizvodi

CRX 13983 F1

Najnoviji extra rani hibrid karfiola, dužina vegetacije 52-55 dana, a težina glavica od 1,2 - 1,5 kg.