Proizvodi

CRX 404

CRX 404 - Nova selekcija hibridne cvekle. Formira uniformne, okrugle i ne prekrupne korene, tanmo crvene boje. Ima visok procenat suve materije.