Proizvodi

Trainer

Organic_list_3OMRI_logo  ecocert   veg
bubamara  biljnog_porekla  dozvoljeno_u_org.  rezidue  bez_metala

trainer
TRAINER je tečno organsko azotno đubrivo za folijarnu primenu. Prisutnost organskog azota omogućava da proizvod bude energetski aktivan u razvoju biljaka, pomažući takođe prevazilaženje klimatskih stresnih situacija. TRAINER se brzo absorbuje preko lista i translocira se u tkivu biljke i u roku od nekoliko satinmože da izvrši svoje dejstvo u biljci.  

100% BILJNE AMINOKISELINE bez aminokiselina životinjskog porekla!

PREDNOSTI

Visok stepen usvajanja biljnih aminokiselina
Uravnoteženo snabdevanje organskim azotom
Otpornost na klimatske streseve
Maksimalna efikasnost i vrlo brzo dejstvo
Stimulacija rasta biljaka
Povećanje veličine ploda i kvaliteta
Veći prinosi
Povećan sadržaj šećera u plodu.

SASTAV 
Organska materija                    41%
Organski azot (N)                      5%
Biljne aminokiseline i peptidi       31%
Specifična težina                 1.18 kg/L
pH                                4-5

AMINOGRAM 
Alanin                                    4.6%
Arginin                                   7.0%
Aspartinska kis.                     11.7%
Cistein                                  1.0%
Glutaminska kis.                     18.0%
Glicin                                    4.5%
Histidin                                  2.8%
Izoleucin                               4.8%
Leucin                                  8.0%
Lizin                                     6.0%
Metionin                                1.5% 
Fenilalanin                             5.2%
Prolin                                    5.1%
Serin                                    5.5%
Treonin                                 4.1%
Triptofan                               1.2%
Tirozin                                  3.9%
Valin                                     5.1%

ANTISTRES DEJSTVO: pomaže biljci tokom bilo kakvog stresa (izrazita vrućina i hladnoća, mala osvetljenost, oštećenje, itd.)

BIOSTIMULATIVNO DEJSTVO: potpomaže rast biljke i olakšava najosetljivije faze razvoja (rast, formiranje plodova  i njihov rast, itd.)

HRANLJIVO DEJSTVO: idealan je dodatak za tradicionalno đubrenje da bi se dobili visoki prinosi i kvalitetni rezultati, zahvaljujući biološki aktivnim supstancama (aminokiseline, vitamini) koji potpomažu fotosintezu i fiziologiju biljaka. 

PRIMENA I DOZIRANJE

TRAINER je tečno organsko azotno đubrivo za folijarnu primenu.
Način primene se određuje na osnovu zahteva i nutricionog stanja useva.
U standardnim uslovima:

Folijarna primena: 300 - 400 ml/100l vode za 2-4 tretmana tokom vegetativnog ciklusa u zavisnosti od vrste useva, agronomskih uslova proizvodnje i nutritivnih potreba biljke.
Preporučuje se tretman u hladnijem delu dana (ujutro ili uveče) da bi se potpomogla
maksimalna absorbcija od strane biljke i dobila najbolja učinkovitost.  

KOMPATIBILNOST

TRAINER se može mešati se većinom pesticida i đubriva na tržištu. Ne mešati sa belim uljima, insekticidima i fungicidima baziranim na ulju i Dodin-om.
Pre upotrebe se preporučuje testiranje na maloj površini.

POGODAN ZA ORGANSKU PROIZVODNJU.

Trainer je OMRI SERTIFIKOVANO đubrivo.

PAKOVANJE: 

100 ml
250 ml
1 lit 
5 lit

KVALITET, VREDNOST I SIGURNOST ZA ZDRAVLJE
Italpollina koristi samo sertifikovne biljne sirovine, koje nisu genetski modifikovane, bez teških metala (kadmijum, arsen...) i drugih zagađivača. Nikada ne koristimo životinjske ostatke za industrijsku obradu. Sve organske supstance TRENERA su biološki aktivne.

TEHNIČKI LIST

OMRI SERTIKAT

ECOCERT LISTA