Proizvodi

Quik link

Inovacija za fertirigaciju

bubamara  biljnog_porekla  dozvoljeno_u_org.  visoka_cistoca  rezidue

Organic_list_3

QUIK-LINK je novo tečno đubrivo za fertirigaciju koje sadrži mikroelemente (Cu, Fe, Mo, Mn, Zn) i aktivnu biološku organsku komponentu (biljne aminokiseline i peptide).
QUIK-LINK  je obeležen sa RHPP (peptidi koji potpomažu razvoj korenskih dlačica), i sadrži signalizirajući peptid – izolovan od strane Italpolline koji podstiče deobu ćelija i  ukorenjavanje.
QUIK-LINK stimuliše klijanje semena i rast mladih biljaka. Potpomaže lignifikaciju biljke. Mikroelementi u kompleksu sa LS, aminokiselinama i peptidima utiču na rast korenovog sistema.
Molibden je neophodan za vegetativni razvoj u pretvaranju enzima azota i fosfata. Stimuliše metabolizam biljke i pomaže joj u prevazilaženju raznih oblika stresa (suša, toplota, hladnoća, …).

SASTAV

Bakar (Cu) vodorastvorljiv (u kompleksu)                           0.1%
Gvožđe (Fe) vodorastvorljivo (u kompleksu)                       1.0%
Mangan (Mn) vodorastvorljiv (u kompleksu)                        0.7%
Cink (Zn) vodorastvorljiv (u kompleksu)                              0.3%

UPOTREBA I KOLIČINE

QuikLink_1L_1

QUIK-LINK je đubrivo za fertirigaciju. Količine se određuju na osnovu potreba i hranljivog statusa useva.
U prosečnim uslovima. Jedan tretman nakon rasađivanja ili nakon setve:
Povrće: 3 – 5 l/ha
Novi zasadi voća i vinove loze: 4 – 6 l/ha

PREDNOSTI

• Stimulator korena.
• Ojačivač bijke sa usvojivim Mo, Cu, Zn, Mn, Fe.
• Bolja propustljivost zemljišta/Veća pokretljivost hraniva
• Antistresno dejstvo.
• Veća otpornost biljke na bolesti.
• Veća mogućnost stvaranja kompleksa.
• Kompatibilno sa mikoriznim gljivicama.

PAKOVANJA: 100ml, 200ml, 1L

POGODAN ZA ORGANSKU PROIZVODNJU PREMA EC REG. 834/2007

TEHNIČKI LIST

Quik link