Proizvodi

OASI Bio

Tečno organsko đubrivo za fertirigaciju NK 3-6

Vegetarian_Friendly_r_1Organic_list_3 ecocert

bubamara biljnog_porekla dozvoljeno_u_org. rezidue bez_hlora bez_metala

Oasi Bio
OASI BIO ije inovativno tečno organsko đubrivo za NK za fertirigaciju - pogodno za organsku proizvodnju - bogato biljnim ekstraktima, aminokiselinama, organskim azotom, kalijumom (ne od KCl!), mikroelementima (Ca, Mg, Fe, Zn…) i organskom materijom.

Uravnotežen sadržaj organskog azota, kalijuma i mikroelemenata (Ca, Mg, Fe, Zn ...) poboljšavaju razvoj biljke i kvalitet plodova. Biljni ekstrakti i aminokiseline stimulišu metabolizam i pomažu biljci da prevaziđe stres (izazvan sušom suša, visokom ili niskom temperaturom itd.). Organska materija koja se nalazi u ovom preparatu poboljšava biološka i fizička svojstva zemljišta, samim tim povećavajući plodnost.

UPOTREBA I DOZE
OASI BIO je đubrivo za fertirigaciju i folijarnu primenu. Doze se određuju na osnovu nutritivnih potreba biljke i stanja useva. Pri normalnim uslovima preporučene doze primene su:

USEV DOZE (FERTIRIGACIJA)

Povrće (plastenik) 10-40 L/1000 m2
Povrće (otvoreno) 10-20 L/1000 m2
Voće 15-40 L/ha
Vinova loza 10-40 L/ha
Cveće i rasadi 10-35 L/1000 m2
Žitarice (pšenica i kukuruz) 10-30 L/ha
Industrijsko bilje 15-30 L/ha

PAKOVANJE: 1 litar i 5 litara

SASTAV
Organski azot (N) 3%
Kalijum oksid (K2O) vodorastvorljiv 6%
Ukupan organski ugljenik (C) 20%

MEŠANJE
OASI BIO se može mešati sa većinom pesticida i đubriva. Pre upotrebe OASI BIO preporučujemo testiranje na manjim površinama na kompatibilnost sa drugim proizvodima. Ne mešati sa proizvodima na bazi bakra, mineralnim uljima i alkalnim proizvodima.

POGODNO ZA ORGANSKU PROIZVODNJU

TEHNIČKI LIST