Proizvodi

OASI linija

Huminske kiseline su nezamenljive u biljnoj proizvodnji, a predstavljaju kompleksne makromolekule sastavljene pre svega od određenih aminokiselina, ugljenih hidrata i neorganskih elemenata. Ta nezamenljivost u biljnoj proizvodnji se ogleda u veoma efikasnom rastvaranju složenih molekula u jednostavnije, za biljke lakše pristupačne elemente. Pored toga, huminske kiseline u rastvoru transportuju mikroelemente i čine ih bio-dostupnim. Generalno gledano, hranljive materije vezane za molekule huminskih kiselina su mnogo lakše dostupne biljkama.

Oasi liniju čine tečna đubriva napravljena za fertirigaciju, odnosno za korišćenje na zemljištu sa svrhom snabdevanja huminskim kiselinama, azotom, hranljivim materijama, a sve u cilju povećanja kvaliteta i prinosa. Pored povećanja kvaliteta i prinosa čini i još otpornijim na nepovoljne klimatske uslove (nedostatak vode, hladnoća, visoka temperatura, visok salinitet itd.).

OASI BIO NK 3:6 tečno organsko đubrivo za fertirigaciju (bez hlora). Dozvoljen je u organskoj proizvodnji, bogat je biljnim ekstraktima, huminskim kiselinama, organskim azotom, kalijumom, mikroelementima (kalcijum, magnezijum, gvožđe, cink itd.). Pored toga što poboljšavaju rast biljke i kvalitet ploda tako što stimulišu metabolizam, OASI BIO poboljšava biološki i fizički kvalitet zemljišta i povećava plodnost. OASI BIO je đubrivo za fertirigaciju čija doza mora biti u skladu sa nutritivnim potrebama useva. U prosečnim uslovima koristi se u koncentracijama od 10-20 l/ha.

OASI STARTER NP 3:7 tečno organo-mineralno đubrivo sa visokim sadržajem fosfora (starter efekat) i aminokiselinama biljnog porekla. Aktivatori prirodnih odbrambenih mehanizama biljke koji se u njemu nalaze povećavaju otpornost biljke na stres izazvan abiotskim činiocima kao što su suša, previsoka ili preniska temperatura, zaslanjenost zemljišta itd. Mineralni azot je pomešan sa organskim u uravnoteženom odnosu: organski i amonijačni. Prisustvo kako organskog tako i mineralnog azota smanjuje broj tretmana i količinu azotnog đubriva koje je neophodno upotrebiti. Nema gubitka azota usled ispiranja (ušteda novca i i zaštita životne sredine), a ni negativnog efekta kao što je omekšanje biljnog tkiva, razvoj patogenih gljivica itd.

OASI STARTER takođe sadrži organske sastojke koji:

-povećavaju razvojne procese biljaka (zahvaljujući biostimulativnim supstancama)

-povećavaju zdravstveno stanje zemljišta (sadrži polifenole i pomaže korisnim mikroorganizmima u suzbijanju patogena)

-poboljšavaju fizičku strukturu zemljišta

-potpomažu klijanje semena i bolje ukorenjvanje biljke

-poboljšavaju kvalitet proizvodnje.

Jako važna informacija vezana za OASI STARTER je ta da su huminske kiseline u njemu biljnog porekla, dok su u ostalim proizvodima na tržištu slične namene huminske kiseline poreklom iz mineral leonardita. Zahvaljujući posebnoj tehnologiji koju je razvila Italpollina da se iz biljnog tkiva ekstrahuju huminske kiseline, OASI STARTER čini daleko efikasnijim od sličnih konkurentskih proizvoda.