Proizvodi

Nutrimyr Kalcijum-Magnezijum

Tečno đubrivo sa kalcijumom, magnezijumom i visokim sadržajem aminokiselina.

biljnog_porekla dozvoljeno_u_org. bez_metala rezidue

NUTRIMYR KALCIJUM-MAGNEZIJUM je tečno organomineralno đubrivo idealno da obezbedi biljci dovoljne količine kalcijuma, magnezijuma, biljnih aminokiselina i azota).
KALCIJUM: sprečava bolesti nastale usled nedostatka kalcijuma (npr. gorka pegavost jabuke, sušenje lastara kod vinove loze, nekroza salate, itd...).
Kalcijum poboljšava kvalitet, postojanost i vreme skladištenje plodova.
MAGNEZIJUM: stimuliše formiranje hlorofila i poboljšava fotosintetsku aktivnost. Veći rod i kvalitet berbe (veći sadržaj šećera, intenzivnija boja lišća i plodova, ...)
AZOT (hemijski + organski) poboljšava razvoj biljke i ima sinergično dejstvo u usvajanju kalcijuma.

Nutrimyr_Ca_Mg_EN_copia
SASTAV

Kalcijum (CaO) vodorastvorljiv                                 8%
Magnezijum oksid (MgO) vodorastvorljiv                   4%
Ukupan azot (N)                                                      8%
Ukupan organski ugljenik (C)                                    3%
Specifična težina                                                1.38 kg/L
Sadrži biljne aminokiseline i peptide

PREDNOSTI

• Nega i prevencija fizioloških nepravilnosti usled nedostatka
kalcijuma i magnezijuma.
• Smanjeno pucanje plodova.
• Brzodelujući i efikasan.
• Veća postojanost i duži period skladištenja plodova.
• Veći prinos i kvalitet plodova.
• Stimuliše fotosintezu.
• Veća otpornost biljke na abiotske stresove.
• Sadrži biljne aminokiseline (biostimulativno dejstvo).

MEŠANJE

NUTRIMYR KALCIJUM-MAGNEZIJUM se može mešati sa većinom pesticida i đubriva (osim onih koji nisu kompatibilni sa kalcijumom).
Napomena: Ne mešati sa proizvodima koji sadrže sumpor, mineralna ulja i emulzije.

KOLIČINE

Paradajz                             2-3 L/ha
Vinova loza                          2-3 L/ha
Jabuka                                1-3 L/ha
Salata i rotkve                   1,5-3 L/ha
Lubenica i dinja                    2-3 L/ha

Doze za fertirigaciju            8-10 L/ha (ukoliko je potrebno)

Pakovanje: 1L, 250 ml

 

TEHNIČKI LIST