Moja korpa
 

MYR Chlorosys

ecocertvegORGANSKO FOLIJARNO ĐUBRIVO ZA PREVENCIJU
I LEČENJE HLOROZE LIŠĆA


Myr chlorosys
Myr chlorose je tečno đubrivo sa gvožđem, magnezijumom i cinkom
posebno razvijeno da spreči i leči hlorozu lišća. Zahvaljujući glukonskoj kiselini i biljnim amino kiselinama,
hranjivi elementi se lako usvajaju od strane biljke.

Sadrži i organski azot (1,6%), organsku materiju (17%) i ostala organska jedinjenja sa visokom biološkom vrednošću (vitamini, enzimi, i dr.).

On takođe brzo obnavlja biljke sa simptomima hloroze.

          

                      

SASTAV
Gvožđe (Fe) vodorastvorljivo                              4.0%
Mangan (Mn) vodorastvorljiv                              1.0%
Cink (Zn) vodorastvorljiv                                     0.6%
Magnezijum oksid (Mg) vodorastvorljiv                 2%
Organska materija                                               17%
Organski azot (N)                                               1.6%
Biljne aminokiseline                                               5%
pH                                                                          4.5

PAKOVANJE: 250ml i 1 L

PREDNOSTI

  • Prevencija i lečenje od gvožđane hloroze i nedostatka magnezijuma
  • Prevencija i lečenje nedostatka Zn i Mn
  • Poboljšava fotosintezu i sadržaj šećera u plodu
  • Bolja veličina i boja ploda
  • Smanjenje oštećenja od hladnoće
  • Prevencija/lečenje opadanja lišća kod jabuke
  • Sprečava sušenje čokota kod loze
  • Hranjivo i anti-stres dejstvo

USEV               BLAGI NEDOSTATAK         VELIKI NEDOSTATAK
Vinova loza                  1-3 L/ha                               3-5 L/ha        
Voće                           1-3 L/ha                               2-4 L/ha        
Povrće                         1-3 L/ha                               2-5 L/ha        


TEHNIČKI PODACI