Proizvodi

Humi Black

Humi black
humi black

Humi Black je preparat bogat huminskim i fulvo kiselinama prirodnog porekla.

Sadrži 14% huminskih i 1% fulvo kiselina.

Osnovna sirovina koja se upotrebljava za proizvodnju ovog preparata je leonardit

Nema u sebi huminskih i fulvo kiselina biljnog porekla

Humi Black je efikasan u unapređenju strukture zemljišta i pravilnom razvoju korena

Primena: Tretman preko zemljišta 10 – 20 l /ha