Moja korpa
 

Oasi Starter

veg

       

OASI STARTER je inovativno tečno organsko đubrivo sa visokim sadržajem fosfora – obezbeđuje ishranu biljke u ključnim trenutcima razvoja korenovog sistema nakon sadnje, presađivanja i pre cvetanja.
Mineralni azot je ravnomerno pomešan sa organskim. Prisustvo oba oblika azota smanjuje broj primene i količinu azotnih đubriva.

oasi-starter

 

 

 

 

 

 

 

 

OASI STARTER takođe sadrži i organske sastojke koji:

  • Poboljšava razvojne procese biljaka (zahvaljujući biostimulativnim supstancama).
  • Poboljšava sanitarno stanje zemljišta (sadrži polifenole i pomaže korisnim mikroorganizmima u suzbijanju patogena.
  • Poboljšaa fizička svojstva zemljišta
  • Pomaže klijanju semena i ukorenjavanju
  • Poboljšava kvalitet proizvodnje

OASI STARTER takođe sadrži biljne aminokiselinekoje poboljšavaju razvoj biljaka pošto su ona osnova svakog biološkog molekula.

SASTAV
Ukupan azot (N)                                       3.0%
Organski azot (N)                                     1.5%
Amonijačni azot (N)                                  1.5%
Ukupan fosfor (V) oksid (P2O5)               7.0%
Ukupan organski ugljanik (C)                 12.0%
pH                                                                5

UPOTREBA I KOLIČINA
OASI STARTER je đubrivo za đubrenje preko navodnjavanja. Količinu treba odrediti na osnovu hranjivog stanja biljaka.

U normalim uslovima:
2-4 primene od sadnje semena do presađivanja u količini od 2L/1000L.
Doze po hektaru: 20-60 L/hektaru.

PAKOVANJE
OASI STARTER je dostupan u ambalaži od:

- 250 ml
- 1 L
- 5 L

OASI STARTER je izuzetno pogodan za peskovita zemljišta i zemljišta siromašna humusom.


Pomaže ukorenjavanju biljke i razvoju korena.

TEHNIČKI LIST