Proizvodi

OASI linija proizvoda

Oasi_za_sajt_3_1

Huminske kiseline su nezamenljive u biljnoj proizvodnji, a predstavljaju kompleksne makromolekule sastavljene pre svega od određenih aminokiselina, ugljenih hidrata i neorganskih elemenata. Ta nezamenljivost u biljnoj proizvodnji se ogleda u veoma efikasnom rastvaranju složenih molekula u jednostavnije, za biljke lakše pristupačne elemente. Pored toga, huminske kiseline u rastvoru transportuju mikroelemente i čine ih bio-dostupnim. Generalno gledano, hranljive materije vezane za molekule huminskih kiselina su mnogo lakše dostupne biljkama.

Oasi liniju čine tečna đubriva napravljena za fertirigaciju, odnosno za korišćenje na zemljištu sa svrhom snabdevanja huminskim kiselinama, azotom, hranljivim materijama, a sve u cilju povećanja kvaliteta i prinosa. Pored povećanja kvaliteta i prinosa čini ga i još otpornijim na nepovoljne klimatske uslove (nedostatak vode, hladnoća, visoka temperatura, visok salinitet itd.).