Moja korpa
 

LEAF MT

SASTAV:

- 2 % cink
- Posebna mineralna ulja
- Organske kiseline
- Aktivni agensi na površini biljke

NAČIN DELOVANJA:

- Cink za potrebe registracije

- Mineralna ulja i organske kiseline fiksiraju odrasle jedinke Tute na površini lista.

- Aktivni agensi na površini su toliko jaki da tope krila jedinki Tute, kao i njihove noge i antene.

 

 

 

 

 

 

PRE                                                                        POSLE


 

 

 

 

Larve Tute Absolute mogu uzrokovati ogromnu štetu.

- One uzrokuju štetu bušeći kanale kroz lišće, izdnake, cvetove i plod

- Stvaraju rupe i otvore i veliku količinu otpada koji nastaje usled bušenja kroz tkivo

- Rupe i otvori mogu dovesti do sekundarne infekcije od strane patogena

 

ZAKLJUČAK:
- Deluje samo na odrasle jedinke
- U stanju je da ubije jedinku tute absolute direktnim kontaktom
- Nema rezidua

PREPORUČENA KONCENTRACIJA PRIMENE 300 ml / 100 L VODE