Moja korpa
 

Gel BALANCE

GL BALANCE

PROPISAN SADRŽAJ                                          W/W                 W/V
Ukupan azot (N)                                                    15%                 27%
Fosfor (P2O5) vodorastvorljiv                                  15%                 27%
Kalijum (K2O) vodorastvorljiv                                  15%                 27%
Magnezijum (MgO) vodorastvorljiv                            3%                   5%

Bor (B) vodorastvorljiv                                        0,010%             0,016%
Bakar (Cu) vodorastvorljiv, EDTA helatovan         0,0025%            0,004%
Gvožđe (Fe) vodorastvorljivo, EDTA                     0,005%            0,080%
Mangan (Mn) vodorastvorljiv, EDTA                      0,025%            0,040%
Molibden (Mo) vodorastvorljiv                             0,0015%          0,0025%
Cink (Zn) vodrorastvorljiv, EDTA                         0,0035%            0,006%

Prevencija stresa u lošim uslovima uzgoja, opšta formulacija za ispravljanje nedostataka

Pakovanje:  5 kg

TEHNIČKI LIST