Proizvodi

FIVE linija

FIVE paleta NPK đubriva

Five

Nova linija proizvoda GroGreen FIVE namenjena je za fertirigaciju i sačinjena od sirovina koje ne zagađuju životnu sredinu. Kombinacija pet elemenata (N, P, K, Ca, Mg) pruža savršen odnos najefikasnijih sirovina i najnaprednije tehnologije. Sva GroGreen FIVE đubriva su u GEL obliku.

GroGreen Five paleta obuhvata sledeće proizvode:

- FIVE TERRA (12-44-12) + 6Ca + 3MgO + TE
- FIVE FRUCTUS (18-9-36) + 6Ca + 3MgO + TE
- FIVE MULTI (20-20-20) + 6Ca + 3MgO + TE

GroGreen FIVE đubriva pružaju kompletnu ishranu biljci tokom celog njenog razvoja.

PREDNOSTI GROGREEN FIVE ĐUBRIVA:

-  Niska pH vrednost da bi se povećala pristupačnost hraniva i smanjilo stvaranje taloga u cevima, održavajući sistem za irigaciju čistim.

-  Usvajanje 100% bez sedimenata

- Univerzalni proizvod koji sadrži sve najbitnije elemente za razvoj biljke. Savršen odnos hraniva.

-  Najkorišćeniji odnos 20-20-20 sada konačno sa Ca, Mg i mikroelementima.

- Neutrališe alkalna zemljišta

- Poboljšava pristupačnost kalcijuma alkalnim zemljištima

- Lak za doziranje

- Jedinstvena tekstura koja čini naš proizvod još efikasnijim

- Povećava prinos i kvalitet ploda

- Jednostavnija, lakša i bezbednija primena

AZOT

Nephodan za rast i razvoj biljke.
Esencijalan sastojak proteina, aminokiselina i enzima.

FOSFOR

Utiče na razvoj korena, zametanje cvetova i plodova.
Fosfor se koristi unutar biljke za akumulaciju i prenos energije.

KALIJUM

Povećava otpornost biljke na niske temperature i izmrzavanje
Neophodan je za fotosintezu, metabolizam i aktivaciju enzima

KALCIJUM

Podstiče razvoj korena.
Pokreće natrijum u slanim zemljištima
Povećava otpornost ćelijskog zida: Čuva biljku od bolesti i od visokih temperatura.

NAČIN PRIMENE

Proizvod može da se meša u istom rezervoaru sa Kalcijum nitratom.
Ne mešati FIVE ni sa jednim drugim NPK, fosfatnim ili sulfatnim đubrivom.

U slučaju mešanja sa drugim hemikalijama preporučujemo testiranje na manjim površinama.
Čuvati na suvom mestu.

KOLIČINE

Preporučena koncentracija GroGreen FIVE varira od 0.5 do 2 g/l.
Standardna preporuka za većinu useva iznosi 1g/l vode.