Proizvodi

Cerbero

CERBERO đubriva u sebi imaju sve potrebne hranljive elemente koji su neophodni za pravilan rast biljaka tokom cele vegetacije. Sve hranljive materije, međusobno složene u idealnim srazmerama, su u potpunosti pristupačne biljkama.

Svi sastojci su stoposto vodotopivi a mikroelementi:
gvožđe, zink, mangan, bakar kao i magnezijum su u helatnom obliku da bi biljkama bili u potpunosti dostupni.

CERBERO đubriva su proizvedena od najčistijih sastojaka, bez hlora, natrijuma i teških metala i kao takvi su garancija kvaliteta i visoke čistoće proizvoda.

CERBERO đubriva se koriste u svim sistemima za navodnjavanje bez opasnosti od začepljenja dizni, kapljača i sličnih delova. Sitni mineralni kristali ovih formulacija su u potpunosti rastvorljivi u vodi.