tr?id=300626066194206&ev=PageView&noscript=1 Amino black,aminokiseline,pomaže biljci pri stresu,veći prinos | HOYA V.S. - Subotica
Proizvodi

AminoBlack

AminoBlack_1lit_2
aminoblack

AminoBlack je preparat na bazi aminokiselina biljnog porekla.

Aminokiseline u ovom preparatu se dobijaju hidrolizom iz soje.

Ukupno aminokiselina 13%
Slobodnih aminokiselina 10%

 

AminoBlack je veoma efikasan u procesu ishrane biljke, ima veliki uticaj na razvoj korena, kao i u borbi protiv stresa izazvanog različitim faktorima.

 

PRIMENA

AminoBlack je tečno organsko azotno đubrivo sa aminokiselinama biljnog porekla za folijarnu primenu. Primenjuje se u količini od 250-350 ml u 100 lit vode, prskanjem preko lišća. Preporučuje se tretman u hladnijem delu dana da bi se omogućila maksimalna usvojivost od strane biljke i najbolja efikasnost.

AminoBlack se brzo usvaja preko lista i translocira u tkivo biljke i u roku od nekoliko sati ispoljava svoje dejstvo na biljkama.

MEŠANJE

Ne mešati sa vrlo kiselim i baznim proizvodima. Ukoliko se mešavina mora napraviti, početi sa malim količinama pod nadzorom ovlašćenih lica.