Moja korpa
 

Proizvodi

Digitalni tensiometar sa sondom 53 cm sa manometrom

Patentovani novi tenziometar visoke preciznosti. Klasičan način merenja vlažnosti zemljišta. Tenziometar je instrument za merenje matričnog potencijala vode i indirektnog merenja sadržaja vode. Tenziometar se sastoji od plastične tube sa poroznim keramičkim ili glineneim vrhom. Tuba se puni sa vodom. Instrument se zakopava u zemljište. Kada se zemljište isuši, voda iz tube prodire kroz keramički vrh u zemljište dok se ono ne zasiti. Vakum unutar tube se povećava što se može očitati na manometru.

- Digitalni tenziometar od 53 cm