Proizvodi

Analogni tenziometri

Tenziometar_analogni

Klasičan analogni manometar je i dalje najviše upotrebljavan tenziometar u svetu.

- Tenziometar od 30, 60 i 100 cm sa analognim manometrom

Vodom zasićen porozan keramički vrh je putem vodom napunjene pleksi-cevi hermetički prikopčana na izmenjivi manometar za merenje podpritiska.
Voda u tlu stoji pod uticajem raznih vezivnih snaga sa odgovarajućim naponom. Dodirom vodom zasićenog vrha tenziometra sa tlom postojeći podpritisak vode iz tla se preko keramickog vrha i vode iz cevi prenosi na manometar i na njemu se očitava.