Proizvodi

Spektralni Fotometar DR-1900 - mali, KOMPLET sa koferom

LASA AGRO DR1900

Fotometrijska analiza zemljišta predstavlja najpouzdaniji oblik analize hranjivih sastojaka u zemljištu.Sistem LASA AGRO 1900 se bazira na upotrebi kiveta u kojima su sadržani svi potrebni reagensi za ispitivanje pojedinih elemenata. Svaka kiveta je opremljena tzv. "bar-kodom", nije potrebna nikakva upotreba ili izbor filtera za talasne dužine. Fotometar sam prilikom merenja vrši automatsko prepoznavanje test-kivete, tj. elementa.

DR1900

Daljnje odlike spektralnog fotometra LASA AGRO 1900:

Jednostavna upotreba omogućuje racionalnu i efikasnu izradu analiza kako makro tako i mikro elemenata bez posebnog laboratorijskog ili hemijskog predznanja.Brzina izrade analiza: najkasnije za 2 sata (uključujući 1 h ekstrakcije) dobijemo gotove rezultate analize.Preciznost: fotometar LASA AGRO 1900 možete uporediti sa bilo kojom laboratorijom širom sveta. U fazi mjerenja, tj. "okretanja" kivete fotometar vrši mjerenja na 10 različitih mesta što isključuje pogreške pri rukovanju s kivetama.Jednostavno i efikasno rukovanje instrumentom uz "više-jezični, samoobjašnjavajući" meni, sa tzv. "touch-screen"-om koji Vas vodi do konačnog rezultata analize.Obuhvata 8 različitih talasnih dužina (340-800 nm) za merenja pojedinih elemenata, postoji preko 200 različitih testova za analize vode, zemljišta, supstrata, otpadnih i industrijskih voda, piva, alkohola itd.Mogućnost upotrebe varijabilnih kiveta (okruglih, četvrtastih) različite debljine (10 do 50 mm).Integrirana memorija "pohranjuje i pamti" zadnjih 500 analiza za kasnije očitavanje ili upotrebu podataka.Preko USB-priključka podatke iz fotometra možemo preneti i na personalni računar.

Sva potrebna uputstva su slikovito prikazana kako na svakom pakovanju kiveta, tako i u uputstvu za korišćenje. Uz sistem su priložene kako formule za preračunavanje tako i sve raspoložive optimalne vrednosti.

Rezultate ovisno o pripremi uzorka i njegovom poreklu možete očitati npr. u mg/100g zemljišta ili mg/ltr supstrata, mg/ltr vode, itd.

Radi na struju, može i preko adekvatnog akumulatora.

Isti instrument se nalazi u sistemu

"workstation" = predviđen kao stacionarni uređaj npr. u laboratoriji, i"mobile" = instrument, koji se nalazi u prikladnom koferu opremljen osnovnim materijalom za vršenje analiza na "terenu".

Celi sistem analiza bazira se na tzv. "kivetama". To su staklene epruvete u kojima se već nalaze svi potrebni reagensi za pojedine elemente. Potrebno je, dakle, uzeti uzorak, adekvatno ga ekstrahirati, filtrirati i na kraju se dobiveni filtrat koristi za analizu svih elemenata. U našoj ponudi su kivete za sve makro i mikroelemente. Osim njih, na raspolaganju stoje i mnoge druge (oko 200), npr. za alkohole, fenole, olovo, hemijski i biološko potrebni kiseonik u industrijskim i otpadnim vodama, itd. Kivete su zapakovane u male kartone po 25 komada, znači paket je dovoljan za 25 analiza datog elementa. Mogu se samo jednokratno koristiti, nakon upotrebe vrate se u orig. pakovanje i mogu od naše strane biti reciklirane.

Naknadna baždarenja fotometra nisu potrebna.

Osnovna oprema za analizu zemljišta, vode i ostalih rastvora se sastoji iz sledećih komponenti:

Fotometar LASA 1900KiveteDržač kivetaMikrolitarske pipetePotrošni materijalFilter-papir

Za analize zemljišta neophodno je i nešto laboratorijske opreme, kao npr. plastične boce, male levak za filtriranje, laboratorijska vaga te sito za prosejavanje uzoraka.