Moja korpa
 
Početna / Proizvodi / Merni instrumenti i uređaji / PROIZVODI / Refraktometri / Refractometar - ručni, standardni – univerzalni: 0-32% Brix

Refractometar - ručni, standardni – univerzalni: 0-32% Brix

Refraktometar

Analogni ili optički uređaj za  merenje sadržaja šećera u voćnom soku. Ovaj uređaj koristi se za proveru zrelosti plodova u voćnjaku kako bismo utvrdili tačno vreme berbe voća ili grožđa.
Ovakvim merenjem sigurni ste da će Vam finalni proizvod biti visokog kvaliteta.

 

 

 

 

 

 

 

M032 ATC je optički refraktometar koji služi za određivanje sadržaja šećera u voću ili grožđu

Vrednost sadržaja šećera prikazuje se u BRIX jedinicama:
1 Brix = 1% šećera odnosno 1% šečera je 1g šećera na 100g rastvora.

Postupak merenja:
Podići plastični poklopac sa prizme refraktometra. Na prizmu nacediti nekoliko kapi ispitivanog ploda (to se može uraditi pomoću male pipete koja se nalazi u kutiji merača a može i direktnim ceđenjem plodova u koliko se koristi u samom voćnjaku).

Nakon toga vratiti plastični poklopac na prizmu. Refraktometra (tečnost treba da zauzme celu površinu prizme tj. ne smeju se pojaviti vazdušni mehurići kada se poklopac spusti). Usmeriti refraktometar prema izvoru svetlosti, a okular približiti oku (kao što je prikazano na slici). Ukoliko se skala ne vidi najjasnije, izoštriti sliku okretanjem okulara levo ili desno. Na vidnom polju će se pojaviti graduisana skala, na kojoj se očitava vrednost koncetracije šećera u jedinicama Brix-a. Očitati vrednost sa graduisane skale.

 

 

 

 

 

 

 

 

Merač će granicu između plave i bele površine prikazati na liniji na onom procentu šećera koji sadrži sok koji merimo.

 

 

 

 

 

 

 

Nakon izvršenog merenja, prizmu i poklopac ošistiti i vratiti u kutiju.