Proizvodi

Kontrolni merač CO2 "AIRCONTROL 3000" sa alarmom i memorijom

CO2

Praćenje nivoa uglenj dioksida (CO2)
Prikaz temperature
24 časovno beleženje očitavanja
Podesivi akustični alarm

Funkcije

- Praćenje koncentracije ugljen dioksida u naseljenim zgradama, npr. škole, kancelarije javne prostorije
- Indikator temperature
- 24h beleženje očitavanja
- Podesivi akustični alarm
- Preciznost ±50 ppm ili 5 %