Proizvodi

TRAPVIEW

Trapview-Automatska feromonska klopka

Uređaj je kombinacija hardvera i softverskih rešenja za daljinsko praćenje i automatizaciju upozorenja na pojavu štetočina (Cydia Pomonella, grapholita funebrana...i td.).

Ovaj uređaj pravi dnevne fotografije lepljive ploče postavljene u klopku.Buduće da je postavljena u polje,slika se putem GPRS veze šalje na centralni server gde su pohranjene i obrađene pre prikaza korisniku putem web ili mobilne aplikacije.Uređaj je sam sebi dovoljan u polju jer se napaja baterijom koja se puni putem solarnog panela.Instaliranje klopke na terenu je jako jednostavno, po potrebi se klopka može npr. u toku sezone premeštati na razlicita polja.

Sistem takođe sadrži i softver za automatsko prepoznavanje štetočina sa napravljenih fotografija,za koji se može aktivirati alarm za pojavu štetočina.

Trapview_efos

Aplikacija omogućava pristup u ranije snimljene podatke,i ima statističku prezentaciju o brojanju moljaca.

Za funkcionisanje klopke potrebna je SIM-kartica za prenos podataka mobilnog operatera po izboru korisnika,dovoljno jaka GSM-mreža (mobilni tel. mora imati prijem).

U unapred podešenom vremenskom periodu se slika šalje na server a nakon toga se može videti na web aplikaciji trapview. Na ovoj web stranici je potrebno da otvorite besplatan korisnički nalog i slike sa vaše klopke biće Vam besplatno dostupne 24 časa dnevno tokom cele godine.

Na istoj web aplikaciji možete takođe vršiti individualne promene prebrojavanja,označavanja insekata na postojećim snimcima itd.

Preko raspoloživog dijapazona klopki ,TRAPVIEW efikasno nadgleda sledeće populacije:

Cydia pomonella (jabukin smotavac)Grapholita funebrana (šljivin smotavac)Tuta absoluta (moljac paradajza)Ostrinia nubilalis (kukuruzni plamenac)Lobesia botrana (sivi grožđani moljac)Eupoecilia ambiguella (moljac vinove loze)