Proizvodi

Instrument za merenje vlage u drvetu "HUMIDCHECK"

Humidcheck2

- Merenje vlažnosti drveta i konstrukcionih materijala

- Idealan za merenje vlažnosti u drvetu

- Izmerene vrednosti se prikazuju na skali

- Laka zaštita

- Robusno kućište