Proizvodi

Instrument za merenje vlage u drvetu "HUMIDCHECK MINI"

Humicheck_mini1
- Instrument za merenje vlažnosti u drvetu, truplima i drugim konstrukcionim materijalima

- Za laku proveru sadržaja vlage drvima za loženje

- Sa prikazom temperature

- Automatsko isključenje