Proizvodi

COMBI 5000 - komplet pH + EC + temp + vlaga

COMBI_5000

pH + Aktivitet + EC + Vlaga + Temperatura

5 merenja za brzu proveru hranjivog statusa biljke sa jednim instrumentom.

Sa COMBI 5000 u ruci, imate najbitnije parametre za profesionalno i brzo utvrđivanje hranjivog statusa biljke. COMBI 5000 koristi najnoviju mikroprocesorsku tehologiju i  automatsko prepoznavanje senzora. Kada se senzor prikači, instrument se automatski prebaci na odgovarajući režim merenja. Automatsko prepoznavanje pufera tokom kalibracije takođe obezbeđuje velik komfor prilikom korišćenja. Instrument ima instaliran Nemački i Engleski jezik (opciono: Francuski, Italijanski, Španski, Ruski).

COMBI 5000 se isporučuje u čvrstom aluminijumskom kućištu, u kojem su svi instrumenti bezbedni i lako dostupni.

COMBI_5000_1_

Tehnički podaci:

Kućište: Čvrsto, otporno na kapljice vode
Priključak BNC priključak i 8-pinksa utičnica
Napajanje: > 4000 merenja, 9-Volti-baterija
Ekran: alfanumerički, reflektivni
Automatsko isključivanje: nakon 4 minuta
Dimenzije: 180 × 83 × 55mm
Težina: 300g
Data loger funkcija (opcionalno): memorija: odprilike 2,620 vrednosti merenja / dužina merenja: 1 min – 24h

pH merenje

Raspon merenja: 0 – 14 рН
Rezolucija: 0.01 pH
Preciznost: 0.02 pH
Kalibracija: automatska kod рН 4, pH 7. Dodatno pri pH 10 ukoliko je potrebno
Sonda: Gelom punjena ubodna sonda
Dužina sonde: 125mm
Priključak: BNC priključak
Primena: pH direktno u zemljištu / supstratu i tečnostima

EC merenje


Raspon merenja: 0 – 200 mS
Rezolucija: 0.001 – 0.01 mS
Preciznost: ± 2 % od izmerene vrednosti
Kalibracija: automatska
Sonda: plastična sa senzorom od platine
Dužina sonde: 125 mm
Priključak: 8-pinski
Primena: merenje konduktivnosti u tečnostima, npr. hraniva i solucijama

Merenje vlage, temperature i  vazdušnog pritiska

Multi sonda
 • Sonda: PVC, Ø 10 mm
 • Dužina sonde: 250 mm
 • Sensori: FDR capacitivni (vlaga), NTC (temperatura), bi-polarni (salinitet)
 • Temperaturna kompenzacija: automatska
 • Priključak: 8-pinski
 • Primena: merenje saliniteta, temperature, vlažnosti zemljišta i substrata
  Merenje aktiviteta (zaslanjenost):
  - Raspon merenja: 0 – 2.99 g/l aktivne soli
  - Rezolucija: 0.01 g/l od aktivne soli
  - Kalibracija: fabrička kalibracija, stabilna
  Merenje temperature:
  - Raspon merenja: – 10 to +50°C
  - Rezolucija: 0.1°C
  Merenje vlažnosti:
  - Raspon merenja: 0.5% do 60%VWC
  - Rezolucija: 0.1
  - Kalibracija: 0
  : u vazduhu i 60%VWC: u vodi
HTP sonda (vlažnost – temperatura – vazdušni pritisak)
 • Raspon merenja: 10 … 100 rH% / * 260 … 1260 hPa / – 20 … +80 °C
 • Rezolucija: 0.1 rH% / 0.1 hPa / 0.1 °C
 • Preciznost: 2% / 0.5 hPa / ±0.2%
 • Kalibracija: fabrička kalibracija
 • Priključak: 8-pinski
AM sonda
 • Raspon merenja: 0 – 2.99 aktiviteta u g/l
 • Rezolucija: 0.01 aktiviteta u g/l
 • Kalibracija: fabrička kalibracija, stabilna
 • Sonda: nerđajući čelik sa specijalnim 2-polnim-senzorom
 • Dužina sonde: 250, 500 ili 750 mm
 • Priključak: 8-pinski
 • Primena: direktno merenje zaslanjenosti zemljišta
Sonda za merenje vlažnosti zemljišta
 • Raspon merenja: 0 – 60 %VWC / -40 do +60°C
 • Preciznost: ± 3% / ± 0.5°C
 • Rezolucija: 0.1% / 0.1°C
 • Priključci: 8-pinski
 • Dimenzije: H = 150 mm, Ø 60 mm
 • Primena: direktno merenje vlažnosti i temperature zemljišta ili supstrata
Data loger funkcija
 • Raspon merenja: 1 min – 24 h
 • Memorija: odprilike. 2,620 merenja