O nama

Download

U okviru ove rubrike nalazi se veliki broj publikacija u vidu brošura, priručnika, knjiga, biltena, prezentacija, modela bolesti na određenim biljnim kulturama, uputstava za upotrebu naših instrumenata i slično, a u kojima se mogu naći informacije koje će Vam sigurno biti korisne. Neka štiva su generalna, druga usko specifična, ali, u svakom slučaju, za one koji traže znanje ona imaju neprocenjivu vrednost.

model bolesti psenica MODEL BOLESTI - PŠENICA Model bolesti za pšenicu prema iMetosu model bolesti jabuka MODEL BOLESTI - JABUKA Model bolesti za jabuku prema iMetosu model bolesti kukuruz MODEL BOLESTI - KUKURUZ Model bolesti za kukuruz prema iMetosu model bolesti paradajz MODEL BOLESTI - PARADAJZ Model bolesti za paradajz prema iMetosu model bolesti jagoda MODEL BOLESTI - JAGODA Model bolesti za jagodu prema iMetosu model bolesti vinova loza MODEL BOLESTI - VINOVA LOZA Model bolesti za vinovu lozu prema iMetosu model bolesti luk MODEL BOLESTI - LUK Model bolesti za luk prema iMetosu model bolesti krompir MODEL BOLESTI - KROMPIR Model bolesti za krompir prema iMetosu model bolesti mrkva MODEL BOLESTI - MRKVA Model bolesti za Mrkvu prema iMetosu model bolesti zelena salata MODEL BOLESTI - ZELENA SALATA Model bolesti za zelenu salatu prema iMetosu plan dubrenja cucurbitaceae PLAN ĐUBRENJA - CUCURBITACEAE Plan đubrenja tikvice, krastavaca... prema Italpolininom programu plan dubrenja cvekla PLAN ĐUBRENJA - CVEKLA Plan đubrenja za cveklu prema Italpolininom programu plan dubrenja crni luk PLAN ĐUBRENJA - CRNI LUK Plan đubrenja za crni luk prema italpolininom programu. plan dubrenja mrkva PLAN ĐUBRENJA - MRKVA Plan đubrenja za mrkvu prema italpolininom programu. plan dubrenja paradajz PLAN ĐUBRENJA - PARADAJZ Plan đubrenja za paradajz prema italpolininom programu plan dubrenja boranija i pasulj PLAN ĐUBRENJA - BORANIJA I PASULJ Plan đubrenja boranije i pasulja prema Italpollininom programu. plan dubrenja jagoda tradicionalno PLAN ĐUBRENJA - JAGODA (tradicionalno) Plan đubrenja jagoda koje se uzgajaju na tradicionalan način prema Italpollininom programu. plan dubrenja jagoda substrat PLAN ĐUBRENJA - Jagoda (substrat) Plan đubrenja jagoda u supstratu prema Italpollininom programu. plan dubrenja kupus PLAN ĐUBRENJA - KUPUS Plan đubrenja kupusa po Italpollininom programu. plan dubrenja malina PLAN ĐUBRENJA - MALINA Plan đubrenja za malinu prema italpollininom programu.