Moja korpa
 

Automatske feromonske klopke

Izveštaji sa postavljenih klopki

Klopka br: S02053 - Ravno Selo - Paprika - Helicoverpa Armigera (Pamukova sovica)

 

Izaberite klopke prema "Biljnoj vrsti", "Štetočini" ili "Lokaciji":