Moja korpa
 

Automatske feromonske klopke

Izveštaji sa postavljenih klopki

Klopka br: S01811 - Čačak - Jabuka - Cydia Pomonella (Jabukin smotavac)

 

Izaberite klopke prema "Biljnoj vrsti", "Štetočini" ili "Lokaciji":