Actuals

MALINA - MIKER

Zasad 1,2 ha maline - Miker....

Posađene maline sorte Miker - partnerske kompanije H&H Fruit iz Bosne.

Sorta razvijena 1967 g. ukrštanjem Vilameta i Katberta. Plodovi su srednje veličine, srednje crveni, čvrsti, sa dobrim ukusom. Zri sredinom leta, plodovi se lako odvajaju i veoma je pogodna za mašinsko branje.

Sjedinjene države su treći najveći proizvođač maline u svetu, a država Vašington nacionalni lider u produkciji crvene maline koja je u 2010. godini ostvarila produkciju od oko 31.818 t industrijske maline. Sve ovo je zasluga kultivara MEEKER koji je najviše uzgajana sorta maline na pacifičkom severozapadu (Vašington, Oregon i Britanska Kolumbija, Kanada) I skoro više od četrdeset godina nakon nastanka zastupljenost kultivara MEEKER u produkciji maline za industriju na širem području Severne Amerike je 60%, dok ostatak pripada ostalim sortama, i to Willamette 30%, a 10% ostale sorte. Dakle zahvaljujući ovoj sorti, područje Vašingtona je postalo jedno od vodećih regija sveta u produkciji maline.Osetljiva je na neke viruse koji se prenose polenom, srednje otporna na truljenje korena.

Zasad je podignut na 1,2 ha, nicanje je bilo 100%.
Mesto: Drežnik, Užice
Broj sadnica: 20.000