Automatske feromonske klopke

U toku ove godine, firma HOYA V.S. je pokrenula novu aplikaciju na našem web sajtu putem koje želimo da što većem broju poljoprivrednih proizvođača približimo neke od mogućnosti koje pružaju moderne i napredne tehnologije dostupne svim korisnicima interneta i ostalih društvenih mreža.

Na sledećim stranicama predstavljene su mogućnosti koje pružaju automatske feromonske klopke koje se danas koriste u savremenim programima zaštite bilja.

Ovaj uređaj pravi dnevne fotografije lepljive ploče postavljene u klopku. Budući da je postavljena u polje, slika se putem GPRS veze šalje na centralni server gde su pohranjene i obrađene pre prikaza korisniku putem web ili mobilne aplikacije. Uređaj je sam sebi dovoljan u polju jer se napaja baterijom koja se puni putem solarnog panela. Instaliranje klopke na terenu je jako jednostavno, po potrebi se klopka može npr. u toku sezone premeštati na različita polja.